top of page
eghamat-turkey.jpg

Oturum/İkametgah

“Uğura Bərabər Çataq"

Uğurlarımız

2020 ilde 350 nəfər tələbəmizin təhsil haqqını ödədik

2020 ildə 18 təlbəmizin kayıtını etdik

2020 ildə 27 tələbimizin ikamət sənədlərini hazırladıq

bottom of page