top of page

Təhsil haqlarınızı sadəcə  10 tl ekstra ucretlə bizimlə ödüyə bilərsiniz. Dekont/Fatura tərəfinizə ilətiləcəkdir.

 

Xidmət haqqı 70 TL dir

Təhsil haqlarının ödənməsi

10,00$Price
    bottom of page